Rekreacja i turystyka

Kursy organizowane są za zgodą Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wynikiem czego uczestnicy kursów po ich ukończeniu otrzymują świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Kurs na wychowawców wypoczynku

Kurs organizowany za zgodą Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (nr zgody: WWEAS.5632.2.2019.TK) w terminach:
 
06.05.2019 - 25.05.2019
03.06.2019 - 19.06.2019
24.06.2019 - 13.07.2019
20.01.2020 - 02.02.2020
 
Koszt: 160zł
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego: europabiz.pl@gmail.com
 

Planowany termin rozpoczęcia naboru:
otwarty

Kurs na kierowników kolonii

Kurs organizowany za zgodą Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty (nr zgody: WWEAS.5632.1.2019.TK) w terminach:
 
08.05.2019
15.06.2019 
06.07.2019
01.02.2020
 
Koszt: 120zł
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu mailowego: europabiz.pl@gmail.com
 

Planowany termin rozpoczęcia:
październik 2018