Rekreacja i turystyka

Kursy organizowane są za zgodą Kuratorium Oświaty w Szczecinie, wynikiem czego uczestnicy kursów po ich ukończeniu otrzymują świadectwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Kurs na wychowawców wypoczynku

Planowany termin rozpoczęcia kursu to: 13 czerwca br., a zakończenia: 25 czerwca br.

Planowany termin rozpoczęcia:
październik 2018

Kurs na kierowników kolonii

Planowany termin rozpoczęcia kursu to: 20 czerwca br., a zakończenia: 25 czerwca br.

Planowany termin rozpoczęcia:
październik 2018