Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EUROPABIZ.PL jest instytucją szkoleniowo-doradczą
wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.32/00135/2018.

Pod marką EUROPABIZ.PL kryje się Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

CRNiB Europabiz.pl jest instytucją szkoleniowo-doradczą, prowadzoną od 2011 roku w Szczecinie i wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00135/2018. W ramach swoich działań prowadzimy szerg szkoleń, kursów, warsztaty i doradztwo. Ofertę naszą wzbogaca organizacja części przedsiwzięć z naszymi Partnerami.

 

ODN Europabiz.pl utworzony został 1 października 2013 roku jako niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, posiadająca wpis Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Wraz z naszym Partnerem strategicznym Collegium Da Vinci z Poznania organizujemy studia podyplomowe. 

Oferta

Nasza kadra

Kadra zatrudniana przez EUROPABIZ.PL posiada wysokie kwalifikacje zawodowe i merytoryczne. Wykładowcy podczas prowadzenia zajęć wykorzystują nie tylko swoje kwalifikacje, ale także cenne doświadczenie zawodowe. Są to menedżerowie wyższych szczebli, wykładowcy uczelni wyższych oraz właściciele firm specjalizujący się w konkretnych branżach. Nieustannie doskonalą swój warsztat pracy biorąc udział w kursach, warsztatach i konferencjach.

Skontaktuj się z nami