Akademia Psychologii Sportu

Akademia Psychologii Sportu to projekt autorstwa
Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl Sp. z o.o. 
W ramach Akademii Psychologii Sportu organizujemy szkolenia, które bazują na teoriach, zasadach i technikach zaczerpniętych z psychologii. Celem szkoleń jest poprawienie osiągnięć sportowych oraz rozwój osobisty zawodników i trenerów.

ASYSTENT I POMOC TRENERA SPORTOWEGO

asystent i pomoc trenera2

AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

autoprezentacja 2

BUDOWANIE SILNEGO ZESPOŁU

budowanie silnego zespołu 2

EMOCJE W SPORCIE

emocje w sporcie

EWALUACJA I JEJ WYKORZYSTANIE W ROZWOJU ZAWODNIKA

ewaluacja 2

KOMUNIKACJA PODSTAWOWE NARZĘDZIE W PRACY TRENERA

komunikacja 2

PEWNOŚĆ SIEBIE ZAWODNIKÓW

pewność siebie 2

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

pierwsza pomoc 2

PRAWO DO PORAŻKI W SPORCIE

prawo do porażki 2

SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

sposoby radzenia sobie ze sresem 2

TECHNIKI MOTYWACYJNE W SPORCIE

techniki motywacyjne 2

TERAPIA SPORTEM

terapia sportem 2

TRENER MA GŁOS

trener ma głos 2

TRENING Z DZIECKIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH

trening z dzieckiem o specjalnych potrzebach 2

WEWNĘTRZNY KRYTYK

wewnętrzny krytyk 2

WIZUALIZACJA W SPORCIE

wizualizacja 2

wkrótce więcej...

oferta w przygotowaniu

wkrótce więcej...

oferta w przygotowaniu