Akademia Psychologii Sportu

Akademia Psychologii Sportu to projekt autorstwa
Centrum Rozwoju Nauki i Biznesu EuropaBiz.pl Sp. z o.o. oraz Future Football Club.
W ramach Akademii Psychologii Sportu organizujemy szkolenia, które bazują na teoriach, zasadach i technikach zaczerpniętych z psychologii. Celem szkoleń jest poprawienie osiągnięć sportowych oraz rozwój osobisty zawodników i trenerów.

SZKOLENIA

Oferta w przygotowaniu

KONFERENCJE

oferta w przygotowaniu

SZKOLENIA

oferta w przygotowaniu