Akademia Nauczyciela

Projekt szkoleniowy mający na celu wspieranie rozwoju systemu edukacji poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, kadry zarządzającej.

Szkolenie: Projekty międzynarodowe dla młodzieży szkolnej

Szkolenie skierowane dla Rad Pedagogicznych

Projekty międzynarodowe dla młodzieży szkolnej www

Program szkolenia:
1. Programy finansujące projekty 
2. Programy bilateralne i międzypaństwowe 
3. Warsztat pisania wniosku 
4. Zarządzanie projektem 
5. Uczestnictwo młodzieży w projekcie 
6. Rezultaty projektu, efekty i korzyści 
7. Sprawozdawczość i rozliczenie w projekcie 
8. Współpraca międzynarodowa szkoły

Czas trwania: 6 godzin
Koszt: 1200 zł
Termin szkolenia: do uzgodnienia

Szkolenie: Etyka w zawodzie nauczyciela.

Szkolenie skierowane dla nauczycieli
oraz wszystkich zajmujących się szkoleniem/trenowaniem dzieci i młodzieży

etyka www

Program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu etyki filozoficznej: koncepcja etyki normatywnej i opisowej; gilotyna Hume’a
2. Typy teorii etycznych: konsekwencjalizm, deontologizm, emotywizm, kognitywizm
3. Etyka a moralność, etyka a prawo
4. Źródła wartości etycznych
5. Etyczny wymiar pracy nauczyciela
6. O tradycjonalistycznym i makiawelistycznym podejściu do moralności
7. Moralność jako adaptacja biologiczna
8. Etyka behawioralna
9. Rekomendacje

Czas trwania: 4 godziny
Koszt: 80 zł/ osoba
Termin szkolenia: informacje wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Szkolenie: Kształtowanie kultury etycznej w szkołach - etyka behawioralna.

Szkolenie skierowane dla Rad Pedagogicznych

kształtowanie www


Program szkolenia:
1. Różnice między etyką behawioralną a etyką filozoficzną
2. Uwarunkowania środowiskowe decyzji moralnych
3. Uwarunkowania psychologiczne decyzji moralnych
4. Praktyczne zastosowanie wiedzy o agencyjności moralnej. Jak być lepszym będąc zaznajomionym z etyką behawioralną.

Czas trwania: 4 godziny
Koszt: 800zł
Termin szkolenia do uzgodnienia.

Szkolenie: Decyzyjność w szkolnictwie. Ekonomiści behawioralni o czynnikach wpływających na wybory.

Szkolenie skierowane dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli zainteresowanych poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kształtowania etycznego i produktywnego środowiska.

decyzyjność www

Program szkolenia:
1. Zagadnienia wprowadzające: kwestie terminologiczne oraz rys historyczny
2. Heurystyki i teoria perspektywy D. Kahnemana i A. Tverskiego
3. Inne ważne koncepcje ekonomii behawioralnej
4. Podsumowanie szkolenia

Czas trwania: 4 godziny.
Koszt: 80 zł / osoba
Termin: informacja wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie skierowane dla wszystkich pracowników szkoły.

pierwsza pomoc www

Szczegóły szkolenia wkrótce.

Szkolenie: Kompetencje mediatora

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

mediacje 2

Program szkolenia:
1. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacjii rozwiązywania konfliktów.
2. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, w szczególności w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
4. Procedury rozwiązywania konfliktów (mediacje, arbitraż, sąd) podobieństwa i różnice.
5. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie (spory zbiorowe, konflikty w społecznościach lokalnych, konflikty sąsiedzkie, rodzinne, spory sądowe).
6. Różne modele mediacji pokrzywdzony – sprawca.
7. Wiedza o procesie mediacji (specyfika roli mediatora, etapy mediacji, rola satysfakcji merytorycznej, psychologicznej i proceduralnej).

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ


Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

 

Szkolenie: Kultura myślenia i argumentacji w szkolnictwie

Szkolenie skierowane dla Rad Pedagogicznych.

kultura myslenia www

Program:
1. Wypowiedzi wieloznaczene - identyfikacja oraz korekta
2. Definicje: struktura, funkcje, częste błędy
3. Implikatury konwersacyjne: funkcje wypowiedzi niebezpośrednich oraz wydobywanie ich znaczenia
4. Popularne błędy w argumentowaniu

Czas trwania: 4h
Koszt: 800 zł 
Termin szkolenia do uzgodnienia.

Szkolenie: Mediacje w oświacie

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

9

Program szkolenia:
1. Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych
2. Specyfika placówki oświatowej jako miejsca pracy i jej podatność na konflikt
3. Podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych
4. Przyczyny i skutki powstawania konfliktów w szkole
5. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych w placówkach oświatowych.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie: Mediacje szkolne i rówieśnicze

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także  wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące  poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

mediacje 3

Program szkolenia:
1. Mediacje rówieśnicze
2. Mediacje szkolne
3. Mediacje oświatowe
4. Rozwiązywanie konfliktów wśród nauczycieli
5. Rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów
6. Różne oblicza konfliktu w szkole
7. Uwarunkowania mediacje w prawie oświatowym
8. Konflikty: uczeń - nauczyciel, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - nauczyciel, uczeń - uczeń
9. Predyspozycje psychofizyczne nauczyciela - mediatora
10. Elementy mediacji w zbiorowych sporach pracowniczych - Związki Zawodowe

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie: Prowadzenie mediacji w oświacie

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

mediacje 4

Program szkolenia:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami oraz opanowania wypowiedzi otwierających mediację (monolog mediatora).
2. Dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją.
3. Prowadzenia sesji mediacyjnych i spotkań na osobności z uczestnikami postępowania mediacyjnego (opanowanie technik mediacyjnych teoria i praktyka).
4. Komunikowania się z uczestnikami w sposób umożliwiający zrozumienie problemu (aktywne słuchanie, zadawanie pytań).
5. Opanowania terminologii umożliwiającej współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
6. Współpraca z Sądem.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie: Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także  wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące  poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

5

Program szkolenia:
1. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych między poszkodowanym a sprawcą czynu zabronionego.  
2. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach nieletnich z elementami wiedzy o mediacji  w postępowaniu karnym, w tym zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
3. Mediacje w ustawodawstwie polskim.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń  (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ


Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie: Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także  wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące  poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

8

Program szkolenia:
1. Mediacje w sprawach karnych.
2. Podstawy prawne  zastosowania procedur mediacyjnych w sprawach cywilnych, w tym  prawa i obowiązki mediatora.
3. Zagadnienia etyki zawodowej mediatora rówieśniczego i szkolnego.

Czas trwania: 5 godzin
Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ
Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.
 

Szkolenie:

Szkolenie: Mediacje - dobro dziecka

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także  wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące  poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

6

Program szkolenia:
1. Mediacje w sprawach rodzinnych i okołorozwodowych.
2. Dziecko jako podmiot w mediacji rodzinnej.
3. Szczegółowe omówienie zasad prowadzenia postępowania mediacyjnego.
4. Międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń  (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ


Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie: Warsztaty mediacyjne

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, pedagogów, nauczycieli, a także  wszystkich do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach w oświacie oraz osoby chcące  poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Szkolenie uwzględnia możliwość zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zawodu mediatora (PKD 69.10z).

7

Program szkolenia:
1. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
2. Elementy mediacji w zbiorowych sporach pracowniczych.
3. Mediacje w konfliktach sąsiedzkich i społecznościach lokalnych. Mediacje transgraniczne w sprawach rodzinnych.
4. Mediacje cywilne, karne, w sprawach nieletnich.
5. Mediacje rodzinne (sprawy rozwodowe, podział majątku, ustalenie kontaktów, alimenty).
6. Pomocy w doprowadzeniu do satysfakcjonującej obie strony ugody:  prowadzenie dokumentacji, sporządzanie ugody – aspekt prawny: konstrukcja ugody, zasady weryfikacji, projekt ugody.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz.591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r. W programie szkolenia uwzględniono aktualne zmiany w przepisach dotyczących mediacji. Ukończenie 8 szkoleń  (Kompetencje mediatora; Mediacje w oświacie; Mediacje szkolne i rówieśnicze; Prowadzenie mediacji w oświacie; Postępowanie mediacyjne - aspekty prawne mediacji w oświacie; Mediacje - czyny karalne na terenie placówek oświatowych; Mediacje - dobro dziecka; Warsztaty mediacyjne) uprawnia do ubiegania się do wpisania na Listę Stałych Mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Czas trwania: 5 godzin

Koszt: 150 zł / osoba
Termin: szczegóły wkrótce
ZAPISZ SIĘ


Koszt: 1200zł - Rada Pedagogiczna
Termin do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie:

Szkolenie:

Szkolenie: