03.04.2017

Animator czasu wolnego

Wśród nowych szkoleń związanych z rekreacją pojawi się w nowej odsłonie: Animatora czasu wolnego!

23.02.2017

Hospitacja zajęć na studiach podyplomowych

Collegium Da Vinci od lat regularnie zbiera dane dotyczące jakości procesu dydaktycznego. Najważniejsze dane pochodzą z semestralnych ankiet dydaktycznych, które wypełniają słuchacze podczas hospitacji. Wyniki poddawane są wnikliwej analizie. Stanowią one podstawę do pogłębionych analiz i późniejszej ewentualnej modyfikacji poszczególnych elementów procesu dydaktycznego.

19.02.2017

Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą mają na celu nie tylko wzbogacenie słuchaczy o wiedzę i umiejętności, ale pozwalają też na naukę prawidłowego zarządzania szkołą lub placówką. Wzbudzają w uczestnikach motywację do realizacji ważnych zadań i celów zawodowych.

22.01.2017

Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Trwa kolejna edycja kursu dla wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na ostatnich zajęciach uczestnicy zapoznali się z podstawowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników.