24.03.2015

Terapia pedagogiczna na zajęciach w SOSW w Nowogardzie.

 

Zajęcia z przedmiotów: Pedagogika specjalna   oraz Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy na kierunku Terapia Pedagogiczna w dniu 21.03.2015r. odbyły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, który jest placówką współpracującą z EuropaBiz.pl. Słuchacze wzięli udział w warsztatach glottodydaktyki prowadzonych przez wieloletniego praktyka i wykwalifikowanego specjalistę, panią Marzannę Kaczmarską, która gościnnie zgodziła się pokazać zastosowanie metody nauki czytania i pisania, z ogromnym efektem w pracy z dziećmi w normie intelektualnej oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną mającymi trudności w nauce czytania i pisania.

 

Ponadto słuchacze terapii pedagogicznej zapoznali się z pracą logopedy w szkole specjalnej, poznając gabinet logopedyczny i jego wyposażenie m.in. instrumentarium logopedyczne, pomoce, narzędzia oraz techniki stosowane w terapii logopedycznej. Omówione zostały problemy zależności między zaburzeniami mowy a trudnościami w uczeniu się w okresie szkolnym. Słuchacze zapoznani zostali również z metodami terapeutycznymi stosowanymi w pracy z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie, w zachowaniu , wielozmysłowo i umysłowo tj.: EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna, pomoce i urządzenia w Sali Doświadczania Świata i w innych salach rewalidacyjnych.