Seminaria naukowo-szkoleniowe, konferencje

(wykaz aktualnych wydarzeń organizowanych w obszarze edukacji)

XXIV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli"

Katowice, 27-29 września 2018 r.

IV Międzynarodowa konferencja EDUKACJA – INNOWACJA pt. "ZDROWA EDUKACJA"

Szczecin, 6-7 październik 2018 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja – refleksje, problemy i perspektywy"

Warszawa, 25 października 2018 r.