logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

 

W partnerstwie z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie organizujemy dla Państwa seminaria naukowo - szkoleniowe. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

 

1. Uwarunkowania psychologiczne a rozwój motoryczny dzieci.

    Czas trwania: 5h

    Koszt: 100zł

    Realizowane bloki tematyczne: Psychologiczne aspekty rozwoju dziecka. Kształtowanie cech motorycznych.

    Termin realizacji:

    Zgłoszenie on-line


2. Zastosowanie dydaktyczne w procesach rehabilitacyjnych.

    Czas trwania: 5h

    Koszt: 100zł

    Realizowane bloki tematyczne: Edukacja osób niepełnosprawnych ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem

    wad postawy. Dydaktyka gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

    Termin realizacji:

    Zgłoszenie on-line


3. Profilaktyka zdrowotna na co dzień i w stanach nagłych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

    Czas trwania: 5h

    Koszt: 100zł

    Realizowane bloki tematyczne: Psychodietetyka. Ratownictwo w pigułce.

    Termin realizacji:

    Zgłoszenie on-line


4. Nagromadzenie emocji w ciele dziecka. Jak je rozpoznać i z nimi pracować.

    Czas trwania: 5h

    Koszt: 100zł

    Realizowane bloki tematyczne:

    Zgłoszenie on-line


5. Objawy psychosomatyczne u dzieci z rodzin patologicznych.

    Czas trwania: 5h

    Koszt: 100zł

    Realizowane bloki tematyczne:

    Zgłoszenie on-line


6. Niepożądane symptomy emocji u dziecka - jak sobie z nimi radzić.

    Czas trwania: 5h

    Koszt: 100zł

    Realizowane bloki tematyczne:

    Zgłoszenie on-line


7. Arteterapia - metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka.

    Czas trwania: 5h

    Koszt: 100zł

    Realizowane bloki tematyczne:

    Zgłoszenie on-line


8. Gry i zabawy jako forma integrująca grupę.

    Czas trwania: 5h

    Koszt: 100zł

    Realizowane bloki tematyczne:

    Zgłoszenie on-line


9. Redukcja stresu - techniki relaksacji dla nauczycieli.

    Czas trwania: 5h

    Koszt: 100zł

    Realizowane bloki tematyczne:

    Zgłoszenie on-line


10. Zastosowanie gier psychoruchowych-efektywność uczniów czy atrakcyjność zajęć?

      Czas trwania: 5h

      Koszt: 100zł

      Realizowane bloki tematyczne:

     Zgłoszenie on-line


11. Konwersja-mechanizm obronny w sytuacja stresogennych.

      Czas trwania: 5h

      Koszt: 100zł

      Realizowane bloki tematyczne:

      Zgłoszenie on-line


12. Zagrożenia dla narządu ruchu w zawodzie nauczyciela. Jak sobie pomóc-autoterapie.

      Czas trwania: 5h

      Koszt: 100zł

      Realizowane bloki tematyczne:

      Zgłoszenia on-line


 13. Progresywna relaksacja neuromięśniowa jako narzędzie redukujące napięcie mięśniowe i agresję.

       Czas trwania: 5h

       Koszt: 100zł

       Realizowane bloki tematyczne:

       Zgłoszenia on-line


 14. Elementy gimnastyki korekcyjnej jako część składowa zajęć w klasie.

       Czas trwania: 5h

       Koszt: 100zł

       Realizowane bloki tematyczne:

       Zgłoszenia on-line


15. Kształtowanie prozdrowotnych nawyków u dzieci i młodzieży.

      Czas trwania: 5h

      Koszt: 100zł

      Realizowane bloki tematyczne:

      Zgłoszenia on-line