Akademia Nauczyciela

Projekt szkoleniowy mający na celu wspieranie rozwoju systemu edukacji poprzez organizację szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, kadry zarządzającej.

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

projekt bez tytuu

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

projekt bez tytuu

Szkolenie: Projekty międzynarodowe dla młodzieży szkolnej

Szkolenie skierowane dla Rad Pedagogicznych

Projekty międzynarodowe dla młodzieży szkolnej www

Program szkolenia:
1. Programy finansujące projekty 
2. Programy bilateralne i międzypaństwowe 
3. Warsztat pisania wniosku 
4. Zarządzanie projektem 
5. Uczestnictwo młodzieży w projekcie 
6. Rezultaty projektu, efekty i korzyści 
7. Sprawozdawczość i rozliczenie w projekcie 
8. Współpraca międzynarodowa szkoły

Czas trwania: 6 godzin
Koszt: 1200 zł
Termin szkolenia: do uzgodnienia

Szkolenie: Etyka w zawodzie nauczyciela.

Szkolenie skierowane dla nauczycieli
oraz wszystkich zajmujących się szkoleniem/trenowaniem dzieci i młodzieży

etyka www

Program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia z zakresu etyki filozoficznej: koncepcja etyki normatywnej i opisowej; gilotyna Hume’a
2. Typy teorii etycznych: konsekwencjalizm, deontologizm, emotywizm, kognitywizm
3. Etyka a moralność, etyka a prawo
4. Źródła wartości etycznych
5. Etyczny wymiar pracy nauczyciela
6. O tradycjonalistycznym i makiawelistycznym podejściu do moralności
7. Moralność jako adaptacja biologiczna
8. Etyka behawioralna
9. Rekomendacje

Czas trwania: 4 godziny
Koszt: 80 zł/ osoba
Termin szkolenia: informacje wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Szkolenie: Kształtowanie kultury etycznej w szkołach - etyka behawioralna.

Szkolenie skierowane dla Rad Pedagogicznych

kształtowanie www


Program szkolenia:
1. Różnice między etyką behawioralną a etyką filozoficzną
2. Uwarunkowania środowiskowe decyzji moralnych
3. Uwarunkowania psychologiczne decyzji moralnych
4. Praktyczne zastosowanie wiedzy o agencyjności moralnej. Jak być lepszym będąc zaznajomionym z etyką behawioralną.

Czas trwania: 4 godziny
Koszt: 800zł
Termin szkolenia do uzgodnienia.

Szkolenie: Decyzyjność w szkolnictwie. Ekonomiści behawioralni o czynnikach wpływających na wybory.

Szkolenie skierowane dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli zainteresowanych poszerzeniem wiedzy oraz kompetencji w obszarze kształtowania etycznego i produktywnego środowiska.

decyzyjność www

Program szkolenia:
1. Zagadnienia wprowadzające: kwestie terminologiczne oraz rys historyczny
2. Heurystyki i teoria perspektywy D. Kahnemana i A. Tverskiego
3. Inne ważne koncepcje ekonomii behawioralnej
4. Podsumowanie szkolenia

Czas trwania: 4 godziny.
Koszt: 80 zł / osoba
Termin: informacja wkrótce
ZAPISZ SIĘ

Szkolenie: Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie skierowane dla wszystkich pracowników szkoły.

pierwsza pomoc www

Szczegóły szkolenia wkrótce.

Szkolenie: Kultura myślenia i argumentacji w szkolnictwie

Szkolenie skierowane dla Rad Pedagogicznych.

kultura myslenia www

Program:
1. Wypowiedzi wieloznaczene - identyfikacja oraz korekta
2. Definicje: struktura, funkcje, częste błędy
3. Implikatury konwersacyjne: funkcje wypowiedzi niebezpośrednich oraz wydobywanie ich znaczenia
4. Popularne błędy w argumentowaniu

Czas trwania: 4h
Koszt: 800 zł 
Termin szkolenia do uzgodnienia.

Szkolenie:

Szkolenie:

Szkolenie:

Szkolenie: