Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

(w tym kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli)

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i biblioterapią

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Doradztwo zawodowe

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Edukacja włączająca i integracyjna

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z rytmiką

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Logopedia

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie biologii

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie biologii i geografii

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie chemii

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie fizyki i przyrody

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie geografii

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie matematyki

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie muzyki, plastyki i techniki

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie plastyki i historii sztuki

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Nauczanie wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Neurologopedia z elementami SI

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Oligofrenopedagogika

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Przygotowanie pedagogiczne

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Resocjalizacja i socjoterapia

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Surdopedagogika

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Terapia pedagogiczna

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Tyflopedagogika

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018

Zarządzanie instytucją oświatową – przywództwo, kierowanie, rozwój

Planowany termin rozpoczęcia: październik 2018