logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

 

 

SZKOLENIA:


Nauczanie metodą Domana.

"Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki." - Glenn Doman.

Wymiar godzin: 5

Cena szkolenia: 60zł

Zapisy on-line.


 

 

 KURSY:


Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

 1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu

 2. Podstawowe pojęcia

 3. Proces praktycznego kształcenia zawodowego

 4. Baza techniczno-dydaktyczna praktycznej nauki zawodu i podstawy prawne

 5. Asortyment prac dydaktyczno produkcyjnych i usługowych w nauczaniu zawodu

 6. Zasady i metody nauczania praktycznej nauki zawodu

 7. Typy i struktura zajęć praktycznej nauki zawodu

 8. Środki dydaktyczne i warsztat pracy nauczyciela

 9. Kontrolowanie i ocenianie uczniów

 10. Przygotowanie się nauczyciela do zajęć

 11. Samokształcenie i doskonalenie nauczycieli

 12. Sylwetka nauczyciela praktycznej nauki zawodu

 13. Hospitacje zajęć

 

Wymiar godzin: 150

Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kurs kierowany jest dla osób, które posiadają wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

Cena kursu: 600zł.

Zapisz się on-line

 


Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

 1. Ogólna teoria organizacji i zarządzania.
 2. Prawo oświatowe.
 3. Psychologia w kierowaniu szkołą.
 4. Zarządzanie zmianą w toku reformy systemu edukacji.
 5. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy szkoły.
 6. Kierowanie i administrowanie szkołą.
 7. Projektowanie programów rozwojowych szkoły.
 8. Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji.
 9. Szkoła, a środowisko lokalne.

 

Wymiar godzin: 220

Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą.

Kurs kierowany jest dla osób, które pracują w charakterze nauczyciela lecz nie posiadają kwalifikacji w zakresie zarządzania w oświacie.

Cena kursu: 1300zł.

Zapisz się on-line

  

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – ODN EUROPABIZ.PL specjalizuje się wspieraniem nauczycieli, pedagogów oraz pozostałej kadry oświatowej. Głównym naszym celem jest zaspokajanie potrzeb związanych z rozwojem osobowym i zawodowym pracowników oświaty. Cel ten realizujemy poprzez organizację kursów, szkoleń, konferencji, seminariów oraz warsztatów dla nauczycieli, kadry zarządzającej i pedagogicznej placówek oświatowych.

 

Realizując zadania statutowe cyklicznie dokonujemy diagnozy potrzeb w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, wychowawców i innych pracowników oświaty. Wyniki tych diagnoz są dla nas podstawą przy opracowaniu corocznego planu pracy oraz oferty szkoleniowej.

 

Czerpiąc z długoletniego dorobku i doświadczenia zdobytego przez naszych wykładowców staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom zgłaszanych przez naszych klientów. Doświadczona kadra oraz nowoczesne formy przekazywania wiedzy są gwarancją naszego sukcesu.

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EUROPABIZ.PL jest dynamicznie rozwijającą się placówką świadczącą usługi dla nauczycieli oraz szkół. Organizujemy:

 • kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
 • kursy doskonalące
 • warsztaty
 • seminaria
 • konferencje
 • szkolenia Rad Pedagogicznych.

 

Oferta pozostałych kursów EUROPABIZ.PL w zakładce Kursy, szkolenia, doradztwo.

                                                                                              Serdecznie zapraszamy!