Szkolenia, kursy, warsztaty

(w tym kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli)

BIZNESPLAN - narzędzie do planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Nowa oferta szkoleń od września br.

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Nowa oferta szkoleń od września br.

Marketing w Internecie

Nowa oferta szkoleń od września br.