logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

KURSY:

 

K 1. Kurs przygotowawczy na wychowawców wypoczynku

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

 2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

 4. Ruch i rekreacja

 5. Turystyka i krajoznawstwo

 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe

 7. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

 8. Zajęcia praktyczno-techniczne

 9. Prace społecznie użyteczne

 

Wymiar godzin: 36

Uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Kurs jest organizowany dla osób pełnoletnich, posiadających wykształcenie średnie.

Cena kursu: 150zł.

 

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

 

K 2. Kurs na kierowników wypoczynku

 1. Planowanie pracy wychowawczej

 2. Organizacja wypoczynku dla dzieci i modzieży

 3. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego

 4. Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

 5. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

 

Wymiar godzin: 10

Uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli kierownika w wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kurs jest organizowany dla nauczycieli, czynnych instruktorów harcerstwa od stopnia podharcmistrza włącznie lub dla innych osób, posiadających co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

Cena kursu: 100zł.

 

Formularz zgłoszeniowy: POBIERZ

 

K 3. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

 1. Wiadomości wstępne

 2. BLS/AED

 3. Zakrztuszenie i zadławienie

 4. Tamowanie krwotoków

 5. Oparzenia

 6. Omdlenie i zasłabnięcie

 7. Pozycja bezpieczna

 8. Epilepsja i drgawki związane ze stanem chorobowym

 9. Urazy

 10. Zajęcia praktyczne

 

Wymiar godzin: 8

Uczestnik kursu uzyskuje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kurs kierowany jest dla osób pełnoletnich, które chcą poznać podstawy udzielania pierwszej pomocy.

 

K 4. Animator czasu wolnego

Animator czasu wolnego 

 1. Animacja czasu wolnego.

 2. Cechy doskoałego animatora czasu wolnego.

 3. Obowiązki i zadania w pracy animatora czasu wolnego.

 4. Zalety i wady pracy w charakterze animatora czasu wolnego.

 5. Trudny turysta.

 6. Funkcje, rodzaje oraz zasady animacji czasu wolnego.

 7. Komunikaca interpersonalna, PR i zarządzania stresem

 8. Zajęcia praktyczne.

 

Wymiar godzin: 28 godziny zajęć w formie warsztatów.

 

Uczestnik szkolenia dowie się jak połączyć dobrą zabawę z pracą zarobkową i zdobyć wszelką wiedzę i kompetencje związane z zawodem animatora czasu wolnego. Przedstawimy specyfikę pracy animatora czasu wolnego. Dodatkowo proponujemy w ramach szkolenia zajęć z autoprezentacji przeznaczone są na przekazanie praktycznych wiadomości dotyczących tego: jak szukać pracy jako animator czasu wolnego, jak pisać atrakcyjne CV, oraz jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Uczestnicy szkolenia: Kurs skierowany jest do osób w wieku 16 – 30.

Cena szkolenia: 320zł.

 

K 5. Mam głos! Szkolenie z emisji głosu

Mam głos! Szkolenie z emisji głosu 

PROGRAM:

Mam głos i chcę go użyć!

 1. Zasady poprawnej emisji głosu.
 2. Narządy mowy i ich działanie.
 3. Prawidłowe oddychanie, podparcie przeponowe, praca      przeponą.
 4. Fonacja, artykulacja  i dykcja, a jakość i moc głosu.

Mam głos i wiem jak wykorzystać jego atuty.

 1. Intonacja i melodyka głosu - sposób na atrakcyjny przekaz werbalny.
 2. Strategie zdobywania słuchacza i pozyskiwania sympatii za pomocą brzmienia głosu.
 3. Głos narzędziem mojej pracy - w życiu i na scenie.

Mam głos i wiem jak o niego zadbać!

 1. Higiena głosu.
 2. Trening relaksacyjny – redukuja napięć mięśni aparatu mowy.
 3. Komunikacja w  hałasie i specyficznych warunkach.
 4. Techniki ekonomizacji głosu - jak mówić  głośno i nie zadwyrężać głosu.

Mam głos i wiem jak go użyć!

 1. Ekspresja i emocje w mowie i ich oddziaływanie na słuchacza.
 2. Spójność głosu i komunikacji niewerbalnej.
 3. Poznanie atutów swojego głosu i przećwiczenie różnych stylów mówienia.
 4. Praca z mikrofonem.

 

Wymiar godzin: 16 godziny zajęć w formie praktycznych warsztatów.

Celem tego szkolenia jest poznanie atutów swojego głosu oraz eliminacja złych nawyków, które mogą powodować problemy z głosem. Uczestnicy nauczą się świadomie posługiwać głosem tak, by służył długo, był dźwięczny i donośny. Poznają atuty swojego głosu i dowiedzą się jak wykorzystywać jego zalety w określonej sytuacji tak, by osiągać cele w pracy i w życiu prywatnym oraz przećwiczysz różne style wypowiedzi.

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie dedykujemy szczególnie nauczycielom, wykładowcom, przedsiębiorcom, menagerom, wodzirejom, pracownikom call center, studentom dziennikarstwa i PR oraz wszystkim tym, którzy na co dzień posługują się głosem w swojej pracy i czują, że chcieli by nad nim bardziej panować.

Cena kursu: 400zł.

 

SZKOLENIA:

 1. ABC Przedsiębiorczości
 2. Przygotowanie biznes planu (do instytucji bankowych, do PUP)
 3. Zakładanie działalności gospodarczej w praktyce
 4. Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
 5. Autoprezentacja i negocjacje
 6. Dress code w biznesie
 7. Motywowanie w zarządzaniu
 8. Źródła finansowania działalności gospodarczej
 9. IPD – tworzenie Indywidualnych Planów Działań
 10. NA FALI – aktywne poszukiwanie pracy i znajomość rynku pracy
 11. Profesjonalna asystentka
 12. "Chcę być pracownikiem" - zasady przygotowania CV i listu motywacyjnego
 13. Nowoczesne metody i narzędzia pracy w sekretariacie
 14. Komunikacja biznesowa w sekretariacie
 15. Obieg i archiwizacja dokumentów w biurze
 16. Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie
 17. Doskonały menadżer
 18. Zarządzanie czasem w biznesie
 19. "Myślę o przyszłości" - system ubezpieczeń w Polsce
 20. Inwestowanie - czyli jak pomnożyć pieniądze
 21. Społeczny inspektor pracy
      Czas trwania: 25h
      Cena: 300zł