logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

 

 

Zespół EUROPABIZ.PL to grono ludzi z pasją, zaangażowanych w swoją działalność zawodową. Osoby realizujące powyższe usługi to praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy odnoszą sukcesy w swoich dziedzinach.

 

 

Usługi zrealizowane przez zespół EUROPABIZ.PL:

 

Szkolenia:

 1. Przygotowanie biznesplanu.

 2. Rejestracja i prowadzenie firmy.

 3. Techniki negocjacji i sprzedaży w mikroprzedsiębiorstwie.

 4. Sztuka autoprezentacji i skutecznej negocjacji handlowej.

 5. Kierowanie zespołem i motywowanie pracowników.

 6. Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem.

 

Doradztwo:

 1. Przygotowanie biznesplanu.

 2. Negocjacje handlowe w mikroprzedsiębiorstwie.

 3. Kierowanie zespołem i motywowanie pracowników.

 4. Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem.

 

Usługi:

 1. Ocena biznesplanów, udział w Komisji Oceny Wniosków.

 2. Ocena wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego,
  udział w Komisji Oceny Wniosków.

 3. Udział w Komisjach rekrutacyjnych.

 4. Przeprowadzanie kontroli w projekcie.

 5. Przygotowywanie firmy do kontroli.

 6. Aplikowanie o fundusze UE na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 7. Aplikowanie o fundusze UE na rozwój przedsiębiorstwa.

 8. Przygotowywanie biznesplanu oraz studium wykonalności.