logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

 

 

1. Bibliotekoznawstwo i z informacją naukową i biblioterapią

    Sprawdź ofertę          ZAPISZ SIĘ

    Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


2. Doradztwo zawodowe

    Sprawdź ofertę          ZAPISZ SIĘ

    Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


3. Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

    Sprawdź ofertę         ZAPISZ SIĘ

    Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


4. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

    Sprawdź ofertę          ZAPISZ SIĘ

    Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


5. Logopedia

     Sprawdź ofertę         ZAPISZ SIĘ

     Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


6. Nauczanie biologii

    Sprawdź ofertę          ZAPISZ SIĘ

    Planowany termin rozpoczęcia:  październik 2017r.


7. Nauczanie biologii i geografii

    Sprawdź ofertę          ZAPISZ SIĘ

    Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


8. Nauczanie geografii

    Sprawdź ofertę          ZAPISZ SIĘ

    Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


9. Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwie

    Sprawdź ofertę          ZAPISZ SIĘ

    Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


 10. Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

       Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

       Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


 11. Nauczanie matematyki

       Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

       Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


 12. Nauczanie plastyki i muzyki

       Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

       Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


 13. Nauczanie plastyki i techniki

       Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

       Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


14. Oligofrenopedagogika 

      Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

      Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


 15. Pedagogika lecznicza z arteterapią /lub/ z opieką paliatywną

       Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

       Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


16. Postgraduate Study in Teaching Credentials - Przygotowanie Pedagogiczne 

      Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

      Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


17. Przygotowanie pedagogiczne

      Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

      Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


18. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów zawodowych

      Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

      Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


19. Resocjalizacja i socjoterapia

      Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

      Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


20. Surdopedagogika

      Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

      Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


21. Terapia pedagogiczna

      Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

      Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


22. Tyflopedagogika

     Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

     Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


23. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

     Sprawdź ofertę         ZAPISZ SIĘ

     Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.


24. Zarządzanie oświatą - przywództwo, strategie, kierowanie

     Sprawdź ofertę        ZAPISZ SIĘ

     Planowany termin rozpoczęcia: październik 2017r.