28.03.2022

Kursy dla wychowawców i kierowników wypoczynku tylko stacjonarnie

Przepisy prawa oświatowego nie przewidują możliwości prowadzenia kursu dla wychowawców wypoczynku oraz kursu na kierowników wypoczynku on-line lub hybrydowo.

Więcej na ten temat można przeczytać na naszym blogu Nowoczesna edukacja w EuropaBiz.pl