20.03.2018

Podsumowanie konferencji pn. "EDUKATOR 2018"

18 marca odbyła się ogólnopolska konferencja pn. "EDUKATOR 2018". Rok 2017 to ważny czas dla zmian w systemie edukacyjnym Polski. We wrześniu weszła w życie reforma szkolnictwa podstawowego i średniego, a MNiSW zaprezentowało zmiany w systemie edukacji wyższej.

Reformy mają na celu wspieranie przemian cywilizacyjnych i gospodarczych w Polsce, co jest bardzo ważne szczególnie z perspektywy utrzymania tendencji wzrostowych PKB, zreformowania modelu profilowego zasobów pracowniczych kraju i wypracowania mechanizmów wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki. Dlatego też są bacznie obserwowane z perspektywy wszystkich sektorów gospodarki narodowej.

Celem zorganizowania konferencji było podsumowanie stanu reform, dokonanie pierwszej analizy ich skuteczności i omówienie koniecznych korekt, zderzenie perspektyw reformatorów i biznesu oraz przygotowanie stosownych rekomendacji.

Jak możemy przeczytać w "Rzeczpospolitej" polskie szkoły potrzebują zmian, a prelegenci tj.eksperci, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele rządu i biznesmeni zastanawiali się, jak powinien się zmienić polski system edukacji.

Czytaj artykuł >>

Źródło: Rzeczpospolita, dział Edukacja, publikacja 17.03.2018