23.09.2013

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Społeczny Inspektor Pracy jest służbą społeczną. Pełnioną ją pracownicy, którzy nie zajmują stanowisk kierowniczych w zakładzie pracy. Społeczna Inspekcja Pracy ma na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. Cel szkolenia: przekazanie podstawowych wiadomości z zakresu ochrony pracy oraz praw i obowiązków Społecznych Inspektorów Pracy. Więcej na temat szkolenia w zakładce KURSY, szkolenia, doradztwo.