25.11.2013

Zapraszamy na kurs dla wychowawców kolonii

Rozpoczęła się rekrutacja na kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
dla dzieci i młodzieży.

 

Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r.
w sprawie warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 

Celem kursu jest nabycie uprawnień do pełnienia roli wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Ukończenie kursu jest wymogiem formalnym, decydującym o możliwości pracy w charakterze wychowawcy.

 

Kurs trwa 36 godzin, uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 01 lutego 2014r.