09.12.2013

Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży

 

 

Uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Kurs jest organizowany dla nauczycieli, czynnych instruktorów harcerstwa od stopnia podharcmistrza włącznie lub dla innych osób, posiadających co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.
 
Wymiar godzin: 10.
Cena kursu: 80zł.
 
Kurs będzie odbędzie się w dniu: 15 lutego 2014r. w godz.: 9:00-18:00.