13.12.2013

Rekrutacja na kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

 

 

Zapraszamy nauczycieli na kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Celem kursu jest nabycie kwalifikacji oraz pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Kurs przygotowuje nauczycieli i pedagogów do pracy w placówkach edukacyjnych dla dzieci upośledzonych umysłowo oraz w instytucjach wspierających tę edukację.