16.12.2013

Rekrutacja na kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki

 

 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki umożliwia nabycie umiejętności  i zdobycie kwalifikacji do pracy edukacyjno – terapeutycznej z dziećmi z wadą słuchu nauczycielom wszystkich przedmiotów ze wszystkich typów szkół kształcących dzieci i młodzież z uszkodzonym słuchem, wychowawcom zatrudnionym w internatach, placówkach,  nauczycielom, psychologom i pedagogom  szkolnym. Uczestnicy kursu poszerzą swoje kompetencje zawodowe o umiejętność  dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością słuchową.

 

Absolwenci kursu uzyskają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego - zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN).