28.01.2014

Tyflopedagogika - ostatnie wolne miejsca

 

 

Ostatnie wolne miejsca na kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki.

Planowany termin rozpoczęcia kursu to 28.02.2014r. Kurs zakończy się na przełomie czerwca i lipca 2014r.

Wymiar godzin: 270.

Całkowity koszt kursu: 1300zł.
Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje w zakresie tyflopedagogiki.
Kurs jest organizowany dla osób nie posiadających kwalifikacji specjalistycznych do pracy z dziećmi i młodzieżą z defektami wzroku.