03.02.2014

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej.

 

Trwa rekrutacja na  kurs  kwalifikacyjny  z zakresu  pedagogiki  leczniczej. Kurs daje kwalifikacje do nauczania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowuje do pracy między innymi w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają samodzielne rozwiązywanie problemów  teoretycznych  i  praktycznych  w zakresie  pracy z  dziećmi  i  młodzieżą  z niepełnosprawnością  ruchową  i przewlekle chorymi np. w oddziałach sanatoryjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych.