19.02.2014

Spotkania organizacyjne

 

 

W marcu rozpoczynamy kolejne edycje kursów kwalifikacyjnych, szkoleń i warsztatów. Dla każdej grupy zaplanowaliśmy spotkanie organizacyjne - o dokładnym terminie i miejscu spotkania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub smsową.

 

Planowany porządek spotkań:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie kadry zarządzającej i administracyjnej.

2. Omówienie celów i założeń kursu/warsztatu/szkolenia.

3. Omówienie założeń organizacyjnych.

4. Omówienie spraw finansowych

5. Omówienie sposobu kontaktu uczestników z sekretariatem, wykładowcami

6. Uzupełnienie dokumentacji uczestników

7. Sprawy różne

8. Zakończenie spotkania

 

Jeśli uważają Państwo, że w zaproponowanym porządeku spotkania nie zostały uwzględnione sprawy dla Państwa istotne, bardzo prosimy o przesłanie swoich uwag drogą mailową. Pragniemy, aby spotkania te były owocne dla obu stron - dlatego włączymy w porządek spotkania przesłane przez Państwa spostrzeżenia.

 

Na spotkanie organizacyjne posimy o zabranie dowodów osobistych.