17.07.2014

Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki

 

Tyflopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowywaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących w placówkach oświatowych (w tym integracyjnych) oraz poradniach specjalistycznych. Takimi czynnościami mogą zająć się wyłącznie osoby w pełni do tego przygotowane, gdyż praca z osobami charakteryzującymi się różnorodną wadą wzroku, musi opierać się na odpowiedniej wiedzy. Zapraszamy Państwa na kurs tyflopedagogiki stanowiący jeden z wielu elementów naszej oferty skierowanej do pedagogów i nauczycieli. Szkolenia dla nauczycieli to nasza specjalność!

 

Ukończenie kursu tyflopedagogiki daje kwalifikacje uprawniające do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z defektami wzroku.

 

Celem kursu jest:

- wyposażenie uczestników kursu w wiedzę o rozwoju i zachowaniu się dzieci niewidomych i niedowidzących; o ich trudnym przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych oraz o aktualnych metodach kształcenia dzieci niewidomych i niedowidzących,

- ukazanie procesu kształcenia dzieci niewidomych i niedowidzących w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej i tyflopedagogiki,

- kształcenie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych uczestników kursu,

- wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z defektami wzroku.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu to październik 2014r.