26.10.2014

Tyflopedagogika na Kongresie w Owińskach

 

 

 

18 października uczestnicy kursu kwalifikacyjnego z tyflopedagogiki mieli możliwość wzięcia udziału w I WIELKOPOLSKIM KONGRESIE RODZICÓW DZIECI NIEWIDOMYCH „Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci”. Kongres odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla dzieci Niewidomych w Owińskach. Wśród wielu wystąpień programowych znalazły się:

- „Jak możesz pomóc swemu niewidomemu dziecku w edukacji”

- „Organizacja i stan opieki socjalnej i prawnej dla osób słabowidzących i niewidomych w Polsce”

- „Edukacja integracyjna, edukacją włączająca, czy może jednak kształcenie specjalne? Stan naszych propozycji dla dzieci niepełnosprawnych”

- „Chcemy być jak inni! Dorosłe życie osób niepełnosprawnych i szanse na rynku pracy”

 

Podczas kongresu była możliwość spotkania z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Uczestnicy kongresu mogli skorzystać z zaproponowanych przez specjalistyczne firmy pokazów sprzętu dla niewidomych oraz tyflografik. Ponadto był czas na zwiedzanie Ośrodka, Parku Orientacji Przestrzennej oraz Muzeum Tyflologicznego.