13.11.2014

Oligofrenopedagogika w ośrodku w Policach

 

 

 

W dniu 25.10.2014r. w ramach zajęć Metodyki nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo, odbyła się wizyta słuchaczy kursu Oligofrenopedagogika w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im.  Marii Grzegorzewskiej w Policach.   Dzięki uprzejmości
i gościnności Pani Dyrektor Marioli Dudczak mieliśmy okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną ośrodka, codzienną pracą specjalistów,  nauczycieli,  pracowników niepedagogicznych, kadry kierowniczej
i innych osób oddających całe serce w pracę z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo. Ośrodek posiada przepięknie wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt kompleks rehabilitacyjno- sportowy, domki grup wychowawczych, budynki szkolne i stołówkę . Wszystko to położone w uroczym i zadbanym kompleksie parkowo- leśnym.

 

 

W skład kompleksu rehabilitacyjno-sportowego, który mieliśmy okazję obejrzeć, wchodzą:
Basen rehabilitacyjny
Hydroterapia wyposażona w wanny do masażu wirowego kończyn dolnych i górnych, jacuzzi, wanna motylkowa
Sala gimnastyczna
Siłownia
Gabinety fizykoterapii oferujące zabiegi laseroterapii, magnetoterapii, elektroterapii, krioterapii
Sala do terapii manualnej
Sala do usprawniania metodą Integracji Sensorycznej

 

 

Jako jedyny ośrodek w Polsce, ośrodek w Policach posiada asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ruchowo.

 

 

Pani Dyrektor pokazała i omówiła nam bazę lokalową szkoły i internatu.

 

 

W skład ośrodka wchodzą następujące szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, studium policealne. Ośrodek dysponuje internatem, w wolno stojących domkach. Funkcjonujący internat na terenie placówki przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży spoza Polic. Program wychowawczy internatu skierowany jest na kształcenie życia społecznego i codziennego. Wychowankowie uczestniczą w zajęciach prospołecznych i przygotowujących ich do samodzielnego życia.

 

 

Szkoła jest placówką integracyjną przeznaczoną dla młodzieży z dysfunkcją narządów ruchu oraz dla młodzieży pełnosprawnej. Uczniowie są objęci opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz lekarza rehabilitanta i pielęgniarską.

 

 

Ośrodek daje szanse uczniom dotkniętym niepełnosprawnością ruchową z całej Polski na pełny rozwój, realizację wybranej ścieżki edukacyjnej, osiąganie sukcesów naukowych, sportowych, rozwijanie zainteresowań i spełnianie marzeń.