24.02.2015

Warsztaty twórczego pisania

 

 

W marcu w naszej placówce odbędą się bezpłatne warsztaty: „ODPOWIEDNIE DAĆ RZECZY – SŁOWO” – WARSZTATY TWÓRCZEGO PISANIA

 

Część teoretyczna będzie obejmowała następujące zagadnienia:

• Zasady interpunkcji, rodzaje znaków interpunkcyjnych i ich zastosowanie;

• Podstawowe wiadomości z zakresu składni języka polskiego, konstrukcja zdania i

wypowiedzenia;

• Podstawowe wiadomości z zakresu stylistyki, konstrukcja wypowiedzi pisemnej i jej

elementy (opis, dialog, monolog).

 

W części praktycznej:

• Praca z fragmentem tekstu w grupach trzyosobowych (bądź więcej);

• Praca w grupach dwuosobowych, sporządzenie krótkiej relacji na dowolny temat na

podstawie wypowiedzi partnera.

 

Warsztaty będą bezpłatne. Termin oraz zasady zapisów niebawem na naszym fanpage.