03.03.2015

Kursanci surdopedagogiki i tyflopedagogiki na zajęciach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie.

 

W dniu 21.02.2015r słuchacze kierunku Surdopedagogika, a w dniu 28.02.2015r słuchacze kierunku Tyflopedagogika w ramach zajęć z przedmiotu pedagogika specjalna gościli w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowogardzie.

 

SOSW jest placówką z tradycjami, istniejącą na terenie miasta od ponad 30 lat. W chwili obecnej w skład ośrodka wchodzą: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, zasadnicza szkoła zawodowa, internat. Studenci mieli okazję zapoznać się ze strukturą organizacyjną szkoły, dokumentacją, kronikami szkolnymi, bazą lokalową i otoczeniem placówki. Wzięli udział w pokazie wykorzystywania pomocy dydaktycznych w jakie wyposażone są sale specjalistyczne na zajęciach rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Szkoła posiada gabinet logopedyczny, gabinety rewalidacyjne, salę Integracji Sensorycznej, salę EEG Biofeedback, salę korekcyjną, siłownię, świetlicę i czytelnię multimedialną. Ponadto studenci poznali metody i formy stosowane na zajęciach przysposabiających do pracy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole przysposabiającej do pracy. Szczególnie w pracowniach gospodarstwa domowego gdzie uczniowie samodzielnie przygotowują potrawy, pieką ciasta, robią przetwory i tworzą swoją książkę kucharską. Ośrodek posiada nowo powstały plac zabaw pozyskany w ramach realizacji programu rządowego Radosna Szkoła. Atrakcją pobytu w ośrodku był udział w pokazie aparatury EEG Biofeedback, pokaz wykorzystania projektora Matmos, lampy fluorescencyjnej i „magicznych kamieni”.

 

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Nowogardzie obecnie uczy się ponad 100 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, w tym 48 przebywa w internacie. Internat został wybudowany 4 lata temu, jest dobrze wyposażony, nowoczesny i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Studenci mogli zwiedzić pokoje internackie, świetlicę, windę dla niepełnosprawnych, stołówkę i kuchnię. Słuchacze obu kierunków z zainteresowaniem zapoznawali się z metodami pracy w ośrodku, z zakresem pracy specjalistów oraz z codzienną działalnością edukacyjną i opiekuńczo- wychowawczą placówki. Pobyt w placówce dał obecnym na zajęciach słuchaczom obraz organizacji i funkcjonowania szkolnictwa specjalnego w naszym regionie.