07.03.2015

Warsztaty sprawnego poszukiwania i selekcjonowania informacji.

 

KWERENDA BIBLIOTECZNA

– WARSZTATY SPRAWNEGO POSZUKIWANIA I SELEKCJONOWANIA INFORMACJI

 

 

 

Część teoretyczna
• Struktura internetowego katalogu bibliotecznego;
• Formalna struktura opisu bibliograficznego;
• Biblioteki w Szczecinie (Książnica Pomorska, Miejska Biblioteka Publiczna, biblioteki wyższych uczelni), zasady zapisu i korzystania ze zbiorów
• Sposoby poszukiwania książek za pomocą wyszukiwarki katalogu internetowego (autor, tytuł, hasło przedmiotowe, słowo z opisu bibliograficznego, typ dokumentu)

 

Część praktyczna

• Poszukiwanie książek na zadany temat;

• Sporządzanie bibliografii  

• Znajdowanie książek na obszarze biblioteki (grupy otrzymują kilka książek, a ich zadaniem jest ustalić, zgodnie ze znajomością porządkowania księgozbioru, w jakim porządku będą ułożone na półkach)

 

Warsztaty będą bezpłatne. Termin oraz zasady zapisów niebawem na naszym fanpage.