17.03.2015

W kwietniu zapraszamy na kurs instruktażowy dla kierowników kolonii

 


W dniach 08-09 kwietnia odbędą się zajęcia w ramach kursu instruktażowego dla kierowników kolonii. Kurs jest organizowany dla nauczycieli, czynnych instruktorów harcerstwa od stopnia podharcmistrza włącznie lub dla innych osób, posiadających co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

 

Program kursu:

1.Planowanie pracy wychowawczej

2.Organizacja wypoczynku dla dzieci i modzieży

3.Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego

4.Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

5.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

 

Uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli kierownika w wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wymiar godzin: 10.      Koszt: 90zł.

 

Zapisy on-line.