17.06.2015

Kursanci oligofrenopedagogiki w SOSW w Nowogardzie.

 

W dniu 14.06.2015r. słuchacze kursu Oligofrenopedagogika odbywali zajęcia: Metodyki nauczania i wychowania lekko upośledzonych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie. Wizyta miała na celu zapoznanie kursantów z bazą lokalową, dydaktyczną i terapeutyczną ośrodka. Uczestnicy zajęć mieli okazję zapoznać się z metodą glottodydaktyki i jej bardzo dobrymi wynikami w nauce pisania i czytania uczniów upośledzonych umysłowo. Ośrodek może poszczycić się sukcesami w tym kierunku dzięki pracy wysoko wykwalifikowanej nauczycielki, która od wielu lat stosuje metodę glotto w SOSW w Nowogardzie i zaprezentowała ją kursantom. Posiada ona bardzo dobrze wyposażone zaplecze dydaktyczne w pomoce do glotto, np. klocki Logo oraz autorskiego pomysłu środki, programy i narzędzia. W ośrodku ponadto można było obejrzeć sale: integracji sensorycznej, biofeedbacku, logopedyczną, rewalidacyjne, plac zabaw „Radosna szkoła” oraz nowo powstały ośrodek egzaminacyjny dla uczniów ZSZ zdających egzaminy zawodowe w kierunku monter zabudowy suchej i robót wykończeniowych. Słuchacze mogli uzyskać wiedzę na nurtujące ich pytania.