24.06.2015

NOWOŚĆ! Studia podyplomowe: Wiedza o społeczeństwie.

 

 

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć, rozwijanie u słuchaczy umiejętności samokształcenia i planowania własnego rozwoju, w tym także umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, rozwijanie umiejętności komunikowania się i współpracy.

 

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Dydaktyka prowadzenia zajęć
  • Społeczeństwo i władza
  • Systemy polityczne 
  • Edukacja regionalna
  • Praktyki w wymiarze 60 godzin

 

Czas trwania: 3 semestry - 350 godzin.

Więcej...

 

Rezerwacja on-line.