19.02.2017

Zarządzanie oświatą - studia podyplomowe

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą mają na celu nie tylko wzbogacenie słuchaczy o wiedzę i umiejętności, ale pozwalają też na naukę prawidłowego zarządzania szkołą lub placówką. Wzbudzają w uczestnikach motywację do realizacji ważnych zadań i celów zawodowych.

Pozwalają na odkrycie w sobie odpowiednich postaw i cech, aby kreować innowacyjny wizerunek szkoły/placówki. Studia pomagają również w zdobywaniu wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania szkołą lub placówką oraz zasobami ludzkimi.

Więcej o korzyściach płynących z uczestnictwa w studiach podyplomowych: Zarządzanie oświatą na naszym blogu

Oferta studiów podyplomowych: Zarządzanie oświatą