23.02.2017

Hospitacja zajęć na studiach podyplomowych

Collegium Da Vinci od lat regularnie zbiera dane dotyczące jakości procesu dydaktycznego. Najważniejsze dane pochodzą z semestralnych ankiet dydaktycznych, które wypełniają słuchacze podczas hospitacji. Wyniki poddawane są wnikliwej analizie. Stanowią one podstawę do pogłębionych analiz i późniejszej ewentualnej modyfikacji poszczególnych elementów procesu dydaktycznego.

 W lutym słuchaczy kierunków organizowanych w EuropaBiz.pl odwiedziła Pani prof. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak - Kierownik Katedry Pedagogiki.

Zdjęcia z wizyty Pani Profesor na instagramie.