logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

  • EliteGast
  • CDV
  • SOSW Nowogard
  • WSEiT
  • SPT Nowogard
  • ZKS Niebuszewo

Zajęcia z przedmiotów: Pedagogika specjalna   oraz Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy na kierunku Terapia Pedagogiczna w dniu 21.03.2015r. odbyły się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowogardzie, który jest placówką współpracującą z EuropaBiz.pl. Słuchacze wzięli udział w warsztatach glottodydaktyki prowadzonych przez wieloletniego praktyka i wykwalifikowanego specjalistę, panią Marzannę Kaczmarską, która gościnnie zgodziła się pokazać zastosowanie metody nauki czytania i pisania, z ogromnym efektem w pracy z dziećmi w normie intelektualnej oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną mającymi trudności w nauce czytania i pisania.

 

Ponadto słuchacze terapii pedagogicznej zapoznali się z pracą logopedy w szkole specjalnej, poznając gabinet logopedyczny i jego wyposażenie m.in. instrumentarium logopedyczne, pomoce, narzędzia oraz techniki stosowane w terapii logopedycznej. Omówione zostały problemy zależności między zaburzeniami mowy a trudnościami w uczeniu się w okresie szkolnym. Słuchacze zapoznani zostali również z metodami terapeutycznymi stosowanymi w pracy z dziećmi zaburzonymi emocjonalnie, w zachowaniu , wielozmysłowo i umysłowo tj.: EEG Biofeedback, Integracja Sensoryczna, pomoce i urządzenia w Sali Doświadczania Świata i w innych salach rewalidacyjnych.