logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

  • EliteGast
  • CDV
  • SOSW Nowogard
  • WSEiT
  • SPT Nowogard
  • ZKS Niebuszewo


W dniach 08-09 kwietnia odbędą się zajęcia w ramach kursu instruktażowego dla kierowników kolonii. Kurs jest organizowany dla nauczycieli, czynnych instruktorów harcerstwa od stopnia podharcmistrza włącznie lub dla innych osób, posiadających co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej lub dydaktyczno – wychowawczej.

 

Program kursu:

1.Planowanie pracy wychowawczej

2.Organizacja wypoczynku dla dzieci i modzieży

3.Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego

4.Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku

5.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników

 

Uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do pełnienia roli kierownika w wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wymiar godzin: 10.      Koszt: 90zł.

 

Zapisy on-line.