logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

  • EliteGast
  • CDV
  • SOSW Nowogard
  • WSEiT
  • SPT Nowogard
  • ZKS Niebuszewo

 

 

18 października uczestnicy kursu kwalifikacyjnego z tyflopedagogiki mieli możliwość wzięcia udziału w I WIELKOPOLSKIM KONGRESIE RODZICÓW DZIECI NIEWIDOMYCH „Niezwykli rodzice niezwykłych dzieci”. Kongres odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla dzieci Niewidomych w Owińskach. Wśród wielu wystąpień programowych znalazły się:

- „Jak możesz pomóc swemu niewidomemu dziecku w edukacji”

- „Organizacja i stan opieki socjalnej i prawnej dla osób słabowidzących i niewidomych w Polsce”

- „Edukacja integracyjna, edukacją włączająca, czy może jednak kształcenie specjalne? Stan naszych propozycji dla dzieci niepełnosprawnych”

- „Chcemy być jak inni! Dorosłe życie osób niepełnosprawnych i szanse na rynku pracy”

 

Podczas kongresu była możliwość spotkania z przedstawicielami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Uczestnicy kongresu mogli skorzystać z zaproponowanych przez specjalistyczne firmy pokazów sprzętu dla niewidomych oraz tyflografik. Ponadto był czas na zwiedzanie Ośrodka, Parku Orientacji Przestrzennej oraz Muzeum Tyflologicznego.