logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

  • EliteGast
  • CDV
  • SOSW Nowogard
  • WSEiT
  • SPT Nowogard
  • ZKS Niebuszewo

 

 

W marcu rozpoczynamy kolejne edycje kursów kwalifikacyjnych, szkoleń i warsztatów. Dla każdej grupy zaplanowaliśmy spotkanie organizacyjne - o dokładnym terminie i miejscu spotkania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub smsową.

 

Planowany porządek spotkań:

1. Powitanie zebranych, przedstawienie kadry zarządzającej i administracyjnej.

2. Omówienie celów i założeń kursu/warsztatu/szkolenia.

3. Omówienie założeń organizacyjnych.

4. Omówienie spraw finansowych

5. Omówienie sposobu kontaktu uczestników z sekretariatem, wykładowcami

6. Uzupełnienie dokumentacji uczestników

7. Sprawy różne

8. Zakończenie spotkania

 

Jeśli uważają Państwo, że w zaproponowanym porządeku spotkania nie zostały uwzględnione sprawy dla Państwa istotne, bardzo prosimy o przesłanie swoich uwag drogą mailową. Pragniemy, aby spotkania te były owocne dla obu stron - dlatego włączymy w porządek spotkania przesłane przez Państwa spostrzeżenia.

 

Na spotkanie organizacyjne posimy o zabranie dowodów osobistych.