logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

  • EliteGast
  • CDV
  • SOSW Nowogard
  • WSEiT
  • SPT Nowogard
  • ZKS Niebuszewo

 

Trwa rekrutacja na  kurs  kwalifikacyjny  z zakresu  pedagogiki  leczniczej. Kurs daje kwalifikacje do nauczania dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, przygotowuje do pracy między innymi w szkołach specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, szkołach integracyjnych, ośrodkach wczesnej diagnozy interwencji, ośrodkach szkolno-wychowawczych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają samodzielne rozwiązywanie problemów  teoretycznych  i  praktycznych  w zakresie  pracy z  dziećmi  i  młodzieżą  z niepełnosprawnością  ruchową  i przewlekle chorymi np. w oddziałach sanatoryjnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych.