logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

  • EliteGast
  • CDV
  • SOSW Nowogard
  • WSEiT
  • SPT Nowogard
  • ZKS Niebuszewo

 

 

Ostatnie wolne miejsca na kursie pedagogicznym kwalifikacyjnym.

 

Kurs przeznaczony jest dla absolwentów wyższych uczelni, nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy nauczycielskiej.

 

Celem kursu jest umożliwienie słuchaczom zdobycie kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy w instytucjach tworzących system oświaty.

 

Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego. Przygotowanie pedagogiczne jest niezbędne  do  podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela: w  zakładach kształcenia nauczycieli, w placówkach doskonalenia nauczycieli, w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, szkołach policealnych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych oraz w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.