logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

  • EliteGast
  • CDV
  • SOSW Nowogard
  • WSEiT
  • SPT Nowogard
  • ZKS Niebuszewo

Rozpoczęła się rekrutacja na kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku
dla dzieci i młodzieży.

 

Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r.
w sprawie warunków, jakie musza spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 

Celem kursu jest nabycie uprawnień do pełnienia roli wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Ukończenie kursu jest wymogiem formalnym, decydującym o możliwości pracy w charakterze wychowawcy.

 

Kurs trwa 36 godzin, uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 01 lutego 2014r.