logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

  • EliteGast
  • CDV
  • SOSW Nowogard
  • WSEiT
  • SPT Nowogard
  • ZKS Niebuszewo

Collegium Da Vinci od lat regularnie zbiera dane dotyczące jakości procesu dydaktycznego. Najważniejsze dane pochodzą z semestralnych ankiet dydaktycznych, które wypełniają słuchacze podczas hospitacji. Wyniki poddawane są wnikliwej analizie. Stanowią one podstawę do pogłębionych analiz i późniejszej ewentualnej modyfikacji poszczególnych elementów procesu dydaktycznego. W lutym słuchaczy kierunków organizowanych w EuropaBiz.pl odwiedziła Pani prof. dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak - Kierownik Katedry Pedagogiki.

Zdjęcia z wizyty Pani Profesor na instagramie.