logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

  • EliteGast
  • CDV
  • SOSW Nowogard
  • WSEiT
  • SPT Nowogard
  • ZKS Niebuszewo

16 lipca 2016r. odbył się egzamin podyplomowy na trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiach nauczycielskich Tyflopedagogika. Słuchacze egzamin zdali z wynikiem pozytywnym, nabywając kwalifikacje pedagogiczne zawodowe nauczyciela uczniów słabo widzący i niewidomych. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy tyflopedagoga.

 

Cel studiów to wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne potrzebne w pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej z uczniami słabo widzącymi i niewidomymi. Z uwagi na zróżnicowanie możliwości wzrokowych, a także różny stopień zdolności intelektualnych, stan zdrowia,  ogólną sprawność, i cechy charakterologiczne, absolwent studiów jest przygotowany do tworzenia najbardziej odpowiednich dla tej grupy uczniów warunków nauki, a tym samym przekazywania informacji w postaci słuchowej, dotykowej, z wykorzystaniem specjalistycznych pomocy naukowych i urządzeń technicznych. Niewątpliwym atutem studiów jest poznanie przez słuchacza systemu Braillea, umożliwiającego zapisywanie i odczytywanie tekstów dostępnych dla osób niewidomych.