logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

  • EliteGast
  • CDV
  • SOSW Nowogard
  • WSEiT
  • SPT Nowogard
  • ZKS Niebuszewo

16 lipca 2016r. odbył się egzamin podyplomowy na trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiach nauczycielskich Muzyka, Plastyka, Technika. Wszyscy słuchacze zdali egzamin z wynikiem pozytywnym, nabywając kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania muzyki, plastyki i techniki w szkole podstawowej i w gimnazjum oraz innych instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty.

Cele studiów:

  • przygotowanie słuchaczy do realizacji treści programowych przedmiotów muzyka, plastyka i technika wynikających z  podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych;
  • poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych słuchaczy z zakresu merytoryczno-dydaktycznych rozwiązań edukacyjnych oraz wychowawczo-terapeutycznego oddziaływania muzyki, plastyki i techniki na wieloaspektowy rozwój dzieci i młodzieży;
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu integracji sztuki i techniki oraz wyzwalania u uczniów ekspresji twórczej.