logo EB

cudzyslowJakość naszych usług
jest najważniejsza

 

Dane firmy

 

EUROPABIZ.PL

Ul. Kolumba 88/89,

70 – 035 Szczecin

sekretariat, WEJŚCIE A
lokal: 2 A (parter)

 

e-mail: europabiz.pl@gmail.com

Tel. kom.:  +48 72 44 64 000

 

Instagram: EuropaBiz.pl

Twitter: EuropaBiz Szczecin

 

Numer konta bankowego:  08 1090 1492 0000 0001 0140 8388

 

 

 

 

 

Partnerzy

 • EliteGast
 • CDV
 • SOSW Nowogard
 • WSEiT
 • SPT Nowogard
 • ZKS Niebuszewo

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EuropaBiz.pl w Szczecinie we współpracy z Collegium Da Vinci prowadzi rekrutację na studia podyplomowe dla nauczycieli. Odpowiadając na potrzeby podnoszenia kwalifikacji przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę kierunków:

 

 1. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 2. Edukacja wczesnoszkolna
 3. Oligofrenopedagogika z elementami integracji sensorycznej
 4. Przygotowanie pedagogiczne
 5. Bibliotekoznawstwo z informacją naukowa i biblioterapią
 6. Edukacja elementarna – kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 7. Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 8. Matematyka
 9. Muzyka, plastyka, technika
 10. Pedagogika lecznicza i arteterapia
 11. Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
 12. Surdopedagogika – komunikacja językowa z niesłyszącymi
 13. Terapia pedagogiczna i strategie rozwoju osobistego
 14. Tyflopedagogika
 15. Wiedza o społeczeństwie
 16. Zarządzanie instytucją oświatową

 

 

Rekrutacja trwa do 29 lutego 2016r.

więcej...